Naar een ander huis kijken

Zou het er van komen? Wie zal het zeggen.

Annet en ik kijken naar een ander huis, en dit is het huis wat we op het oog hebben. Er moet het nodige aan gebeuren, maar daar is de prijs dan ook naar. Het staat op de Warande in Lelystad in een buurt die ons erg leuk lijkt. Het enige waar we erg tegenop zien is de hoeveelheid dingen die we moeten doen om het huis op te knappen.

Noot op 15 september 2020 Het is niet doorgegaan. We hebben besloten ons eigen huis uit te breiden en te verbouwen. We blijven lekker waar we zitten.