M.E. Training 1997

Via een bevriend agent ontving ik deze foto van een mobiele eenheid training in 1997 waarbij ik aanwezig was om de training te filmen. In deze training een werd duidelijk onderscheid gemaakt tussen basiseenheden, basiseenheden met een bijzondere taak en bijzondere eenheden. Dit is de opzet die in 1994 is afgesproken en die heeft gefunctioneerd tot 2007 toen er een nieuwe opzet kwam.
Foto: J. Guichelaar